Wat doen we?

We werken in de praktijk samen met verschillende zorgverstrekkers.
Zo heeft iedere zorgdiscipline zijn specifieke taken.  We lijsten hieronder nog eens op waarvoor u bij wie terecht kan.

Huisarts

U kan bij de huisarts terecht:

 • met acute klachten zoals infecties, huid –of gewrichtsklachten,…
 • voor de opvolging en behandeling van chronische aandoeningen
 • voor andere problemen zoals sport- of gewrichtsletsels
 • voor spoedeisende zorg
 • voor preventieve zorg
 • preconceptieadvies en begeleiding van zwangerschap (gedeelde opvolging met gynaecoloog)
 • met gynaecologische problemen
 • met kinderen van 0 tot 18 jaar
 • voor voorschriften en voor het invullen van attesten en formulieren
 • met psychologische problemen
 • met vragen en zorg omtrent het levenseinde
 • voor kleine heelkundige ingrepen

Verpleegkundige

U kan bij de verpleegkundige terecht voor:

 • Laboratoriumonderzoek
 • De opstart of het vervolledigen van uw medisch dossier
 • Opstellen van uw preventiedossier
 • EKG (hartfilmpje)
 • 24-uursbloeddrukmeting
 • Longfunctieonderzoek
 • Vaccinaties (basisvaccinatie schema kinderen, inhaalvaccinaties en reisvaccinatie)
 • Uitspuiten van de oren
 • Wratten bevriezen
 • Verzorging/opvolging van (snij)wonde
 • Verwijderen van hechtingen
 • Preventief uitstrijkje
 • Organiseren van hulp aan huis bij ouderen of chronisch zieken

De arts is aanwezig om te superviseren en interpreteert en protocolleert alle onderzoeken zelf. Indien het erg druk wordt, bij spoedgevallen of tijdens het griepseizoen, gebeurt het dat we samen consultaties doen met de verpleegkundige.  Zij noteert reeds wat de klachten zijn, controleert parameters zoals bloeddruk en temperatuur. Op die manier kan de huisarts u goed en snel verder helpen.

Opvolging diabetespatiënten

Een goede en geplande opvolging van diabetes (suikerziekte) is belangrijk.  Daarom zal de diabetesverpleegkundige samen met u een jaarplanning opmaken voor de opvolging van uw diabetes. Wanneer uw diabetes goed geregeld is, betekent dit meestal drie raadplegingen per jaar bij de verpleegkundige: uiteraard een controle van de suiker in het bloed, maar ook andere risicofactoren die met diabetes gepaard gaan zoals opvolging van de bloeddruk, gewicht, hart- en vaatrisico, voet (wonde), ogen enz. U gaat ook minstens jaarlijks op controle bij uw huisarts, specifiek voor uw diabetes, of meerdere keren wanneer dit door de verpleegkundige nodig wordt geacht. (bv. bij afwijkende resultaten)

Diëtiste

Meer informatie over onze diëtiste vindt u via de website van Ingrid Bogaerts.

Terbeeksestraat 20 - 2321 Meer I Tel.: 03 315 85 11