Digitaal getuigschrift (eAttest)

Na een raadpleging kunnen we vanaf heden het getuigschrift voor versterkte hulp digitaal versturen naar je ziekenfonds.
Bij gebruik van het eAttest betaal je nog steeds het volledige bedrag aan je huisarts. Maar je moet dan zelf geen getuigschrift meer aan je ziekenfonds bezorgen. Dat wordt rechtstreeks, via de computer, geregeld tussen je arts en je ziekenfonds.

Je huisarts geeft je een ontvangstbewijs, dat je bewaart tot de tegemoetkoming op je rekening staat. Dit bewijs bevat een ontvangstnummer waarmee je informatie over de terugbetaling kunt opvragen bij je ziekenfonds.

Voordelen

  • Minder administratie.
  • Automatische terugbetaling zonder het risico om attesten te verliezen.
  • Snellere terugbetaling.
  • Goed voor het milieu wegens minder papierverbruik.
Terbeeksestraat 20 - 2321 Meer I Tel.: 03 315 85 11