Diabetesspreekuur

Vanaf eind april start Heidi van Otten als diabetesverpleegkundige in onze praktijk. Patiënten met suikerziekte zullen vanaf dan door Heidi worden opgevolgd, in nauwe samenwerking met hun eigen arts.

Terbeeksestraat 20 - 2321 Meer I Tel.: 03 315 85 11